Gegeven workshops

Producten, kortsluitvastheid, selectiviteit, cascade.
In de keten van trafo tot eindgroep is de keuze voor de juiste producten belangrijk. Afhankelijk van het vermogen dat gevraagd wordt in een installatie, is vaak ook duidelijk wat de maximale kortsluitstroom is. Deze kortsluitstroom bepaald de kortsluitvastheid van producten en systemen, de selectiviteiten van componenten onderling en of er cascade nodig is. Deze keuzes zijn zeer bepalend voor het ontwerp en de prijsstelling van de verdelers.

     Ik wil me graag voor deze workshop opgeven.
    ja